Danh sách các loại dầu tổng hợp dùng cho động cơ

Hydrocarbons

Là dầu gốc tổng hợp thông dụng nhất. Đây là loại nhiều hydrocarbon tinh khiết và cũng như được phát hành từ nguyên liệu dẫn xuất từ dầu thô. Có 3 loại được sử dụng: olefin oligomer, alkylated aromatics hoặc polybutene. nhiều loại khác như nhiều hợp chất vòng no (cycloaliphatic) cũng được dùng nhờ lượng nhỏ trong nhiều ứng dụng đặc biệt.


Olefin Oligomers.

Olefin Oligomer được tạo thành nhờ cách kết hợp một chất có khối lượng phân tử thấp, hay là ethylene, với đơn olefin đặc biệt để oligomer hóa thành 1 loại dầu bôi trơn. Trong quá trình oligomer hóa, một số phân tử kết hợp lại bằng nhau để kết thúc phản ứng. do đó, nhãn hàng có thể được hình thành với các loại phân tử lượng khác nhau và phục vụ được một khoảng rộng yêu cầu về độ nhớt.

>>>> Sản phẩm ăn khách nhất: Dầu thủy lực Shell

Alkylated Aromatics (hỗn hợp chất thơm được alky l hóa)

Quá trình alkyl hóa kết nối nhiều nhóm alkyl mạch thẳng và cũng như nhánh nhờ đơn chất thơm, thường là benzene. luôn luôn thì những phân khúc alkyl được dùng chứa từ 10-14 nguyên tử carbon cũng như có cấu trúc paraffin bình thường. Tính chất chính mặt hàng có thể được thay đổi với cách thay đổi cấu trúc và vị thế chuẩn phân khúc nhóm alkyl.

Dialkylated benzene là loại đơn điển hình được sử dụng giả dụ đơn loại dầu bôi trơn.

Polybutene

Polybutene được đưa ra bằng cách polymer hóa butane cũng như isobutene (isobutylene). những chất có phân tử lượng thấp trong quá trình này được dùng làm dầu bôi trơn, trong khi nhiều chất có phân tử lượng lớn được sử dụng làm chất cải thiện chỉ số độ nhớt (VI Improver) cũng như chất làm đặc (thickener). Polybutene được dùng làm dầu bôi trơn có mức độ độ nhớt từ 70-110. Trên khoảng nhiệt độ phân hủy (khoảng 288oC), mặt hàng sẽ phân hủy hoàn toàn thành các chất khí.

>>>> Xem thêm: Dầu động cơ vecton

Vòng no (Cycloaliphatic)

Vòng no hỗn hợp thông dụng không được sử dụng ví như là dầu thủy lực. Vòng no được tổng hợp để dùng làm dầu kéo (traction lubricant) vì dưới áp lực khá cao, chúng có hệ số kéo cao cũng như độ bền tốt. 1 vòng no điển hình được sử dụng như là loại đơn dầu kéo tổng hợp là hai,3-dicyclohexyl-2,3-dimethylbutane C18H34Chia sẻ :